Praktische zaken 2024


Scheepsjoagen 2024 vindt plaats op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. Tijdens het festival weekend kunt u genieten van de activiteiten en muziek rondom het dorpshuis en aan het Winsumerdiep. Om het Scheepsjoagen weekend zo veilig en toegankelijk mogelijk te maken willen we u attenderen op onderstaande punten:

  • Deelname aan alle activiteiten zijn geheel op eigen risico.
  • Kinderen die deel willen nemen aan het kleintje Scheepsjoagen en het hoanebalkgevecht dienen een geldig zwemdiploma in het bezit te hebben. En hebben toestemming nodig van hun ouders en/of verzorgers.
  • Het Scheepsjoagen bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of breuken van en aan uw persoonlijke eigendommen.
  • Alcohol wordt niet onder de 18 jaar geschonken en legitimatie is verplicht bij het kopen van munten. Zonder legitimatie, geen polsbandje. Foto’s van ID kaart worden niet gehonoreerd!
  • Dit jaar zijn dezelfde munten als vorig jaar geldig. Dit zijn de oranje munten. De munten van de jaren daarvoor zijn niet meer geldig. De prijs voor de munten zijn €3. Pinnen aan de kassa is mogelijk. De oranje munten zijn alleen dit jaar nog geldig en kunnen na of tijdens het evenement niet ingewisseld worden.  
  • Inschrijving van alle activiteiten is bij één inschrijftafel achter het dorpshuis. Deze is te vinden tussen de twee bars. 
  • Aanmelden voor de oldtimerpuzzelrit voor auto’s, motoren en trekkers kan dit jaar alleen bij de inschrijftafel achter het dorpshuis. Aankomen rijden via de Uiterdijk is niet mogelijk.

Bereikbaarheid

Dagelijks rijdt er veel verkeer door Onderdendam en daarom is het belangrijk vooraf te weten waar je wel en niet kunt rijden en waar je het beste kunt parkeren.

De toegangswegen zijn tijdens het Scheepsjoagen festival gewoon toegankelijk. Maar vanwege het feest zal het (nog) drukker zijn in het dorp als normaal. Hoeft u niet in het dorp te zijn? Probeer dan Onderdendam te vermijden in het weekend van 1 en 2 september.

In het dorp zijn verkeersregelaars aanwezig die u door het dorp leiden. De Achterweg achter het dorpshuis is afgesloten en verkeerd wordt omgeleid via de Bedumerweg, Mr. van Roijenstraat en de Stadsweg.

Komt u met de bus?

Lijn 61 rijdt meerdere keren per uur richting Onderdendam. U kunt het beste uitstappen bij halte: ‘Brug’. Op vrijdag- en zaterdagavond vertrekt de laatste bus om 00:04 uur richting Groningen.

Parkeerplaats:

Parkeren kan op het trainingsveld van voetbalvereniging SV Onderdendam. Adres: Achterweg 8. Of op de door de verkeersregelaars aangewezen plekken.

De Uiterdijk wordt gebruikt voor de markt/braderie en de oldtimerrit. Parkeren is hier dan ook niet mogelijk. 

Er is ook gedacht aan minder invaliden:

Invalide parkeerplekken zijn te vinden voor het Waterschapshuis aan de Bedumerweg 2.

Invalide wc is te vinden dorpshuis Zijlvesterhoek. Mensen kunnen zich melden bij de inschrijftafel of bar indien er gebruik gemaakt dient te worden van het invalide toilet.