Huisregels


Huisregels Scheepsjoagen

 • Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).
 • Wij accepteren GEEN kopie van een legitimatiebewijs
 • Personen van 18 tot en met 25 jaar krijgen een polsbandje voor de aanschaf van alcohol
 • Polsbandjes worden enkel verstrekt na legitimatie en mogen niet overgedragen worden
 • Het nuttigen en/of in bezit hebben van alcohol beneden de 18 jaar is verboden
 • Het gebruik en/of in bezit hebben van drugs op het festivalterrein is verboden
 • Meegebrachte consumpties mogen niet op het festivalterrein genuttigd worden
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om tassen te controleren
 • Aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
 • Bezoek van het festivalterrein en deelname aan activiteiten is op eigen risico
 • Scheepsjoagen is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van bezoekers

Bij overtreding van bovenstaande huisregels kan verwijdering van het evenemententerrein volgen.