Bestuur


Wie is Henri Klok ?

Zo’n vier jaar geleden kwam ik uit mijn nachtdienst ‘s morgens bij mijn wederhelft terug in Onderdendam. Nam wat te drinken en zat heerlijk ontspannen in de woonkamer met het uitzicht op het Winsummerdiep op de Uiterdijk.

Al snel hoorde ik dat mijn wederhelft  wakker werd en ik hoorde haar zeggen “ zijn de jongens van het scheepsjoagen  al aan de slag?”  Waarop ik antwoordde  “niet dat ik weet hoezo? nou het ponton drijft stuurloos over het water” Ik heb gelijk mijn regenpak aangetrokken en ben snel naar buiten gegaan gewapend met touw en heb in alle macht  het ponton tegen kunnen houden  zonder ernstige gevolgen. Toen ik bezig was werden in allerijl de overige bestuursleden met spoed opgetrommeld om zo het ponton te redden.

Ik werd uitgeroepen tot held van het scheepsjoagen. Na het gezellige weekend werd mij gevraagd om zitting te nemen in het scheepsjoagenbestuur. Ik hoefde daar niet lang over na te denken.

Door mijn werk als ambulancechauffeur en kennis van ehbo zaken kon ik mijn steentje bijdragen.

De meeste dorpelingen kennen mij zo langzamerhand wel. We lopen elke dag door het dorp met onze prachtige dochter Charlotte of met onze twee honden.

Vorig  jaar werd mij gevraagd om het voorzitterschap over te nemen van Edwin Dokter. Nu vind ik dat een dorp als Onderdendam al goed op de kaart staat en wil dit zeker blijven doen door het feest der feesten mede te organiseren. In een goed geoliede machine zoals wij het bestuur noemen wil ik graag het voorzitterschap over nemen.

Graag wil ik onze vorige voorzitter Edwin Dokter nog bedanken voor de goed en tomeloze inzet als vrijwilliger gedurende de afgelopen jaren. Ik zal proberen de goed trent voort te zetten.

Rest mij de dorpsgenoten een zeer sportief en gezellig scheepsjoagen 2017 toe te wensen zonder problemen

 

Henri Klok,

Voorzitter Scheepsjoagen

 

Het bestuur van Scheepsjoagen 2018 bestaat uit:

 

 

 

 

Vlnr. Marjan Keller:secretaresse, Johan Tempel, Natasja Bouwkamp, Wiebe Zwerver, Albert Plieger, Edwin Dokter:penningmeester,  Henri Klok:voorzitter, Hendrik Schollema.