Alvast even noteren in je agenda
Scheepsjoagen 2023 1 & 2 September

Voorwoord

Scheepsjoagen het Feest der Feesten van Onderdendam, ook wel Scheepsjoagen City tijdens het feestweekend. Dit jaar organiseert het Scheepsjoagenbestuur in het weekend van 1 en 2 September voor jawel de 29ste keer het feest.

In dit weekend staat het dorp weer in het teken van gezelligheid, feesten en veel saamhorigheid.

Wat ooit begon in 1993 in Cafe Regthuis en waar binnen een week alles was geregeld moet het huidige bestuur bijna driekwart jaar van te voren al beginnen aan de voorbereiding van het volgende feest.

Wij als bestuur organiseren een feestweekend waarin jong en oud van binnen en buiten het dorp elkaar kan ontmoeten om er weer samen een fantastisch feest te maken.

Voor het bestuur wordt het er soms ook niet makkelijker op gemaakt om zo’n gigantisch feest te organiseren maar door goed overleg met onze gemeente en andere organisaties komen we elk jaar weer tot een geslaagd weekend.

Vroeger was het voorttrekken van een schuit nodig om met lading van punt A naar punt B te komen. Nu is het in Onderdendam een groot evenement geworden waarin teams uit de gehele regio deelnemen en proberen de snelste tijd neer te zetten.

Het hele weekend dat begint op vrijdagmiddag draait om dit sportieve onderdeel met daar naast vele activiteiten afgewisseld met de nodige muziek.

In de week voorafgaand aan het Scheepsjoagen wordt het centrum van het dorp letterlijk verbouwd. Er komen drijvende pontons, er wordt een prachtig muziek podium gebouwd en natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat je op een ontspannende manier elkaar kunt ontmoeten. Hulde voor alle vrijwilligers die dit ook mede mogelijk maken.

De activiteiten zijn net als andere jaren gratis. Het lukt ons als bestuur steeds weer om kosten dekkend de activiteiten te kunnen organiseren. Waarvoor ook grote dank uitgaat naar onze sponsoren !!!

Rest mij als bestuursvoorzitter van het Scheepsjoagen ik jullie allen een heel gezellig, sportief en een leuk Scheepsjoagen toe wensen!

Henri Klok.

Wat is Scheepsjoagen ?

In vroegere tijden was het gebruikelijk om veel goederen over het water te verplaatsen met behulp van trekschuiten. Was de eigenaar van zo’n schip een beetje vermogend, dan werd de schuit door een paard voortgetrokken, bij een krappe financiële situatie was het nogal eens de schippersvrouw die ‘in de lijn’ liep. Hier en daar zijn vandaag de dag nog ‘rolpalen’ te vinden, die in bochten van de waterloop werden geplaatst zodat de trekschuiten niet tegen de kant aan voeren. Het beeld naast de brug in Onderdendam verbeeldt schippersvrouw en rolpaal op treffende wijze. Anno 2019 hebben de wedstrijd-Scheepsjoagers en –sters niet te lijden onder die vroeg 19e-eeuwse barre omstandigheden, maar ze zorgen er wel voor dat die oude tijden voor even herleven.

Scheepsjoagen anno 2023

Wat is eigenlijk de bedoeling? Op de Uiterdijk oz in Onderdendam is vanaf de brug richting Middelstum, langs het Boterdiep een 200 mtr lang parcours afgezet. Hier wordt een praam “De Proam”, geladen met stro voortgetrokken door teams. De teams kunnen er als volgt uitzien: Heren team (6 personen) Gemengd team (6 personen) en Dames team (6 t/m 8 personen)

Het team dat het snelst het parcours aflegt, mag de fel begeerde Scheepsjoagen Beker meenemen naar huis. Maar ook de befaamde Scheepsjoagen Wissel bokaal, die een jaar lang thuis op de schoorsteenmantel mag staan pronken!

De jeugd wordt ook niet vergeten met het Scheepsjoagen. Daar hebben we Kleintje Scheepsjoagen voor. Vanaf 10:30 uur kan men in de volgende categorieën starten: 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en in 14 t/m 16 jaar.

Bij de Kleintje Scheepsjoagen zijn de speelregels een klein beetje aangepast. In plaats van de “De Proam” wordt er door de jeugd een klein duwbootje voortgetrokken en gebeurt dit individueel. Dus niet in team verband!

Inschrijven voor Kleintje Scheepsjoagen kan op vrijdag 1 September en zaterdag 2 September tot 10:15 uur bij de inschrijftafel ( tussen de 2 bars in) of via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

De teams die in voorgaande jaren  meededen aan Scheepsjoagen, krijgen automatisch een inschrijfformulier via de post of e-mail.

Nieuwe teams kunnen zich op vrijdag 1 September en zaterdag 2 September in schrijven bij de inschrijftafel. Maar kan ook via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

Om een thuis een inschrijfformulier te ontvangen, kunt u contact op nemen via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

Dankwoord

Een woord van dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, de sponsoren en alle anderen die het Scheepsjoagen een warm hart toedragen en mogelijk maken. Bedankt allemaal!

Voelt u zich geroepen om een bijdrage te leveren aan het Scheepsjoagenfeest, bv door mee te helpen of middels een financiële schenking, dan kan dat! Neemt u dan contact op met de organisatie op tel.nr. 06-20380000 of via mailadres scheepsjoagenbestuur@gmail.com . U kunt uw schenkingen storten op bankrekening nr. NL74RABO015.99.82.375 t.n.v. Vereniging Volksvermaken Onderdendam, onder vermelding van ‘schenking Scheepsjoagen 2019’.

Bereikbaarheid

Scheepsjoagcity is vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar. Het kan zijn dat door de drukte u uw auto iets verder moet zetten dan u gewend bent, maar dat mag de pret niet drukken, toch?