Alvast even noteren in je agenda
Scheepsjoagen 31 Augustus & 1 September 2018

Voorwoord Scheepsjoagen 2018

Scheepsjoagen! Het Feest der Feesten van Onderdendam; oftewel Scheepsjoagen City tijdens het Feestweekend.

Dit jaar organiseert de Scheepsjoagen commissie in het weekend van 31 Augustus en 1 September voor de 25e keer het Scheepsjoagen .

In dat weekend staat het dorp weer in het teken van Feesten, Saamhorigheid en heel veel Gezelligheid!!!

Zoals menigeen inmiddels weet, is het Scheepsjoagen van tegenwoordig heel wat anders dan vroeger. Toen was het voorttrekken van een schuit nodig om met de lading van A naar B te komen.

Nu is het in Onderdendam een evenement geworden waarin teams uit de gehele regio deelnemen en proberen de snelste tijd neer te zetten! Altijd weer een kunst op zich.

Het hele weekend, dat begint op vrijdagmiddag, draait om dit sportieve onderdeel, met daarnaast vele activiteiten, afgewisseld met de nodige muziek.

Maar voor het zover is, zijn vrijwilligers al geruime tijd bezig om alles voor te bereiden.

Hulde aan al deze vrijwilligers.  Waar een klein dorp groot in kan zijn.

In de week voorafgaande aan het Scheepsjoagen wordt het centrum van het dorp letterlijk verbouwd. Er komen drijvende pontons, er wordt een prachtig muziekpodium gebouwd en natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat je op een ontspannende manier elkaar kunt ontmoeten,  genieten van het feest, en/of deelnemen aan de activiteiten.

Op de kade wordt weer volop gedacht aan de inwendige mens. Het personeel van de bars en de frietkraam staan nu al voor u in de startblokken!

De activiteiten zijn net als voorgaande jaren gratis. Het lukt de commissie steeds weer om kosten dekkend de activiteiten te kunnen organiseren.

Dat is anno 2018 best wel uniek.

Ook dit jaar is de Scheepsjoagen vlag weer verkrijgbaar voor een bedrag  € 25,00 bij de inschrijftafel op de kade.

Wij gaan voor een Feestweekend waarin jong en oud, van binnen en buiten het dorp, elkaar kan ontmoeten om er samen een fantastisch feest te maken.

Saamhorigheid in “Scheepsjoagen City”

 

Henri Klok

Wat is Scheepsjoagen ?

In vroegere tijden was het gebruikelijk om veel goederen over het water te verplaatsen met behulp van trekschuiten. Was de eigenaar van zo’n schip een beetje vermogend, dan werd de schuit door een paard voortgetrokken, bij een krappe financiële situatie was het nogal eens de schippersvrouw die ‘in de lijn’ liep. Hier en daar zijn vandaag de dag nog ‘rolpalen’ te vinden, die in bochten van de waterloop werden geplaatst zodat de trekschuiten niet tegen de kant aan voeren. Het beeld naast de brug in Onderdendam verbeeldt schippersvrouw en rolpaal op treffende wijze. Anno 2000 hebben de wedstrijd-Scheepsjoagers en –sters niet te lijden onder die vroeg 19e-eeuwse barre omstandigheden, maar ze zorgen er wel voor dat die oude tijden voor even herleven.

Scheepsjoagen anno 2018

Wat is eigenlijk de bedoeling? Op de Uiterdijk oz in Onderdendam is vanaf de brug richting Middelstum, langs het Boterdiep een 200 mtr lang parcours afgezet. Hier wordt een praam “De Proam”, geladen met stro voortgetrokken door teams. De teams kunnen er als volgt uitzien: Heren team (6 personen) Gemengd team (6 personen) en Dames team (6 t/m 8 personen)

Het team dat het snelst het parcours aflegt, mag de fel begeerde Scheepsjoagen Beker meenemen naar huis. Maar ook de befaamde Scheepsjoagen Wissel bokaal, die een jaar lang thuis op de schoorsteenmantel mag staan pronken!

De jeugd wordt ook niet vergeten met het Scheepsjoagen. Daar hebben we Kleintje Scheepsjoagen voor. Vanaf 10:30 uur kan men in de volgende categorieën starten: 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en in 14 t/m 16 jaar.

Bij de Kleintje Scheepsjoagen zijn de speelregels een klein beetje aangepast. In plaats van de “De Proam” wordt er door de jeugd een klein duwbootje voortgetrokken en gebeurt dit individueel. Dus niet in team verband!

Inschrijven voor Kleintje Scheepsjoagen kan op vrijdag 1 September en zaterdag 2 September tot 10:15 uur bij de inschrijftafel ( tussen de 2 bars in) of via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

De teams die in voorgaande jaren  meededen aan Scheepsjoagen, krijgen automatisch een inschrijfformulier via de post of e-mail.

Nieuwe Teams kunnen zich op vrijdag 1 September en zaterdag 2 September in schrijven bij de inschrijftafel. Maar kan ook via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

Om een thuis een inschrijfformulier te ontvangen, kunt u contact op nemen via scheepsjoagenbestuur@gmail.com of op tel.nr. 06-20380000

Dankwoord

Een woord van dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, de sponsoren en alle anderen die het Scheepsjoagen een warm hart toedragen en mogelijk maken. Bedankt allemaal!

Voelt u zich geroepen om een bijdrage te leveren aan het Scheepsjoagenfeest, bv door mee te helpen of middels een financiële schenking, dan kan dat! Neemt u dan contact op met de organisatie op tel.nr. 06-20380000 of via mailadres scheepsjoagenbestuur@gmail.com . U kunt uw schenkingen storten op bankrekening nr. NL74RABO015.99.82.375 t.n.v. Vereniging Volksvermaken Onderdendam, onder vermelding van ‘schenking Scheepsjoagen 2018’.

Bereikbaarheid

Scheepsjoagcity is vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar. Het kan zijn dat door de drukte u uw auto iets verder moet zetten dan u gewend bent, maar dat mag de pret niet drukken, toch?