Alvast even noteren in je agenda
Scheepsjoagen 2024 30 & 31 Augustus

Voorwoord

Voorwoord Bert Helmholt

Beste lezer,

Dit jaar voor de 29ste keer Scheepsjoagen Onderdendam en terwijl ik dit stukje schrijf zijn we volop bezig met het voorbereiden van dit evenement.

Festival Scheepsjoagen noemen we het dan ook dit jaar omdat er zoveel verschillende dingen rondom het “Scheepsjoagen” wordt georganiseerd en dan mogen we het nu wel een festival noemen.

Vorig jaar ben ik begonnen als voorzitter en samen met de commissie was het best wel spannend of het allemaal zo zou uitpakken als we het hadden bedacht. Gelukkig was het meer dan dat! Het was een groot succes en daar gaan we dit jaar mee verder.

We hebben verschillende artiesten zowel op de vrijdag als de zaterdag, de braderie wordt uitgebreid en ook gaan we werken met een “foodcourt”. Nog meer variatie, gezelligheid en natuurlijk waar het allemaal mee begon het traditionele “Scheepsjoagen”

We hopen dat er veel teams zich zullen aanmelden, want het blijft natuurlijk een schitterend gezicht dat die grote praam wordt voort getrokken door het Winsumerdiep.

Als voorzitter ben ik enorm trots op alle vrijwilligers die meehelpen om het festival op de kaart te zetten. Zo’n festival opzetten is niet zo maar iets, vooraf en ook na die tijd wordt er hard gewerkt door vele mensen! Mooi om te zien dat we als dorp onze creativiteit en saamhorigheid zo kunnen laten zien tijdens het “Scheepsjoagen”.

Met elkaar en voor elkaar! Samen een evenement neerzetten voor al die bezoekers!

We rekenen op uw komst, geniet, ervaar en laat u positief verrassen. Ik heb er zin in!

Tot in augustus!

Bert Helmholt

Voorzitter

Bert Helmholt

Wat is Scheepsjoagen ?

In vroegere tijden was het gebruikelijk om veel goederen over het water te verplaatsen met behulp van trekschuiten. Was de eigenaar van zo’n schip een beetje vermogend, dan werd de schuit door een paard voortgetrokken, bij een krappe financiële situatie was het nogal eens de schippersvrouw die ‘in de lijn’ liep. Hier en daar zijn vandaag de dag nog ‘rolpalen’ te vinden, die in bochten van de waterloop werden geplaatst zodat de trekschuiten niet tegen de kant aan voeren. Het beeld naast de brug in Onderdendam verbeeldt schippersvrouw en rolpaal op treffende wijze. Anno nu hebben de wedstrijd-Scheepsjoagers en –sters niet te lijden onder die vroeg 19e-eeuwse barre omstandigheden, maar ze zorgen er wel voor dat die oude tijden voor even herleven.

Scheepsjoagen anno 2024

Wat is eigenlijk de bedoeling? Op de Uiterdijk oz in Onderdendam is vanaf de brug richting Middelstum, langs het Boterdiep een 200 mtr lang parcours afgezet. Hier wordt een praam “De Proam”, geladen met stro voortgetrokken door teams. De teams kunnen er als volgt uitzien: Heren team (6 personen) Gemengd team (6 personen) en Dames team (6 t/m 8 personen)

Het team dat het snelst het parcours aflegt, mag de fel begeerde Scheepsjoagen Beker meenemen naar huis. Maar ook de befaamde Scheepsjoagen Wissel bokaal, die een jaar lang thuis op de schoorsteenmantel mag staan pronken!

De jeugd wordt ook niet vergeten met het Scheepsjoagen. Daar hebben we Kleintje Scheepsjoagen voor. Vanaf 10:30 uur kan men in de volgende categorieën starten: 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en  14 t/m 16 jaar.

Bij de Kleintje Scheepsjoagen zijn de speelregels een klein beetje aangepast. In plaats van de “De Proam” wordt er door de jeugd een klein duwbootje voortgetrokken en gebeurt dit individueel. Dus niet in team verband!

Inschrijven voor Kleintje Scheepsjoagen kan op vrijdag 30 Augustus en zaterdag 31 Augustus tot 10:15 uur bij de inschrijftafel ( tussen de 2 bars in) of via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

De teams die in voorgaande jaren  meededen aan Scheepsjoagen, krijgen automatisch een inschrijfformulier via de post of e-mail.

Nieuwe teams kunnen zich op vrijdag 30 Augustus en zaterdag 31 Augustus in schrijven bij de inschrijftafel. Maar kan ook via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

Om een thuis een inschrijfformulier te ontvangen, kunt u contact op nemen via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

Dankwoord

Een woord van dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, de sponsoren en alle anderen die het Scheepsjoagen een warm hart toedragen en mogelijk maken. Bedankt allemaal!

Voelt u zich geroepen om een bijdrage te leveren aan het Scheepsjoagenfeest, bv door mee te helpen of middels een financiële schenking, dan kan dat! Neemt u dan contact op met de organisatie  via mailadres scheepsjoagenbestuur@gmail.com . U kunt uw schenkingen storten op bankrekening nr. NL74RABO015.99.82.375 t.n.v. Vereniging Volksvermaken Onderdendam, onder vermelding van ‘schenking Scheepsjoagen 2024’.

Bereikbaarheid

Scheepsjoagcity is vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar. Het kan zijn dat door de drukte u uw auto iets verder moet zetten dan u gewend bent, maar dat mag de pret niet drukken, toch?