Alvast even noteren in je agenda
Scheepsjoagen 2024 30 & 31 Augustus

Voorwoord

Voorwoord Bert Helmholt

Beste mensen,

Dit jaar ben ik de nieuwe voorzitter van het Scheepsjoagen. Voor mij niet onbekend want van 2002 tot 2007 (uit mijn hoofd) was ik het ook. Dat is bijna 20 jaar geleden en toen woonde ik met mijn gezin nog maar pas in het mooie Onderdendam. Ik heb dat toen met veel plezier gedaan samen met heel veel andere vrijwilligers en vond het in 2007 dan ook wel mooi geweest.

Na 2007 werd ik al gauw voorzitter van het dorpshuis en net zoals met het Scheepsjoagen was het leuk om met andere vrijwilligers de schouders er onder te zetten om deze uitdaging aan te gaan. Dat heb ik dan ook ruim 10 jaar gedaan en dacht in 2020 dan ook dat het wel even genoeg was.

In 2020, tijdens de pandemie zijn wij verhuisd net buiten het dorp naar het “Hoogholtje”. Naast mijn baan als verpleegkundige run ik samen met mijn vrouw daar de B&B. Weer een mooie uitdaging en even helemaal niks!

Maar ja dan begint het toch weer te kriebelen…de vorige voorzitter van het Scheepsjoagen besluit te stoppen, ik krijg weer ideeën, praat met mensen die ook enthousiast zijn, ook nieuwe ideeën hebben over het Scheepsjoagen, dus tja…de hamer maar weer opgepakt!

Dit jaar zijn we met een hele club (jonge) mensen die enthousiast, handig, inventief, positief zijn en denken in mogelijkheden. En dat is mooi! We zijn druk met de voorbereidingen en we hopen er een mooi Scheepsjoagen 2023 van te maken. Samen met alle vrijwilligers hoop ik dat het een gezellig, druk en positief feest wordt, waar nog dagen over wordt nagepraat. We zien jullie graag op 30 en 31 Augustus!

Bert Helmholt

Wat is Scheepsjoagen ?

In vroegere tijden was het gebruikelijk om veel goederen over het water te verplaatsen met behulp van trekschuiten. Was de eigenaar van zo’n schip een beetje vermogend, dan werd de schuit door een paard voortgetrokken, bij een krappe financiële situatie was het nogal eens de schippersvrouw die ‘in de lijn’ liep. Hier en daar zijn vandaag de dag nog ‘rolpalen’ te vinden, die in bochten van de waterloop werden geplaatst zodat de trekschuiten niet tegen de kant aan voeren. Het beeld naast de brug in Onderdendam verbeeldt schippersvrouw en rolpaal op treffende wijze. Anno nu hebben de wedstrijd-Scheepsjoagers en –sters niet te lijden onder die vroeg 19e-eeuwse barre omstandigheden, maar ze zorgen er wel voor dat die oude tijden voor even herleven.

Scheepsjoagen anno 2024

Wat is eigenlijk de bedoeling? Op de Uiterdijk oz in Onderdendam is vanaf de brug richting Middelstum, langs het Boterdiep een 200 mtr lang parcours afgezet. Hier wordt een praam “De Proam”, geladen met stro voortgetrokken door teams. De teams kunnen er als volgt uitzien: Heren team (6 personen) Gemengd team (6 personen) en Dames team (6 t/m 8 personen)

Het team dat het snelst het parcours aflegt, mag de fel begeerde Scheepsjoagen Beker meenemen naar huis. Maar ook de befaamde Scheepsjoagen Wissel bokaal, die een jaar lang thuis op de schoorsteenmantel mag staan pronken!

De jeugd wordt ook niet vergeten met het Scheepsjoagen. Daar hebben we Kleintje Scheepsjoagen voor. Vanaf 10:30 uur kan men in de volgende categorieën starten: 8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en  14 t/m 16 jaar.

Bij de Kleintje Scheepsjoagen zijn de speelregels een klein beetje aangepast. In plaats van de “De Proam” wordt er door de jeugd een klein duwbootje voortgetrokken en gebeurt dit individueel. Dus niet in team verband!

Inschrijven voor Kleintje Scheepsjoagen kan op vrijdag 30 Augustus en zaterdag 31 Augustus tot 10:15 uur bij de inschrijftafel ( tussen de 2 bars in) of via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

De teams die in voorgaande jaren  meededen aan Scheepsjoagen, krijgen automatisch een inschrijfformulier via de post of e-mail.

Nieuwe teams kunnen zich op vrijdag 30 Augustus en zaterdag 31 Augustus in schrijven bij de inschrijftafel. Maar kan ook via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

Om een thuis een inschrijfformulier te ontvangen, kunt u contact op nemen via scheepsjoagenbestuur@gmail.com

Dankwoord

Een woord van dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, de sponsoren en alle anderen die het Scheepsjoagen een warm hart toedragen en mogelijk maken. Bedankt allemaal!

Voelt u zich geroepen om een bijdrage te leveren aan het Scheepsjoagenfeest, bv door mee te helpen of middels een financiële schenking, dan kan dat! Neemt u dan contact op met de organisatie  via mailadres scheepsjoagenbestuur@gmail.com . U kunt uw schenkingen storten op bankrekening nr. NL74RABO015.99.82.375 t.n.v. Vereniging Volksvermaken Onderdendam, onder vermelding van ‘schenking Scheepsjoagen 2024’.

Bereikbaarheid

Scheepsjoagcity is vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar. Het kan zijn dat door de drukte u uw auto iets verder moet zetten dan u gewend bent, maar dat mag de pret niet drukken, toch?